Kurs og undervisning

Agil Helse bidrar aktivt til å øke ledernes, verneombuds og de ansattes kompetanse. Med spesifikt tilpassede kurs og aktiviteter, vil våre engasjerte kursholdere gi din bedrift ny kunnskap og nødvendige arbeidsverktøy.

Grunnkurs i arbeidsmiljø

Innføringskurset i grunnleggende HMS oppfyller arbeidsmiljølovens og hovedorganisasjonens krav til opplæring. Grunnkurset er tilpasset verneombud, tillitsvalgte, AMU-medlemmer og ansatte innenfor HMS/HR/personal.

Kurset sikrer grunnopplæring i arbeidsmiljø, basert på risikoforholdene i bedriften. Det kreves ingen forkunnskaper. Varighet: 3 dager

Tema 
– Lover/forskrifter
– Systematisk HMS-arbeid
– Psykososialt arbeidsmiljø
– Inneklima
– Ergonomi

HMS-kurs for ledere

Innføringskurs i HMS for ledere tar for seg de samme temaene som «Grunnkurs i arbeidsmiljø», samt tematikken sykefravær. Kurset tilpasses ledere og mellomledere. 

Kurset krever ingen forkunnskap og baseres på risikoforholdene i bedriften. Varighet: 1 dag.

Tema 
– Lover/forskrifter
– Systematisk HMS-arbeid
– Psykososialt arbeidsmiljø
– Sykefravær
– Inneklima
– Ergonomi

Førstehjelpskurs

Trygg håndtering og riktige tiltak er avgjørende ved akutt skade eller sykdom. Skulle uhellet være ute er kompetanse, kunnskap og erfaring nødvendig for å handle riktig.

Førstehjelpskurset er for alle virksomheter som ønsker å ha fokus på et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø – også ved akutte situasjoner. Kurset er utviklet av Norsk folkehjelpsråd og kvalitetssikret av faggruppeleder og akuttmedisinsk lege i Agil Helse.

Førstehjelpskurset kombinerer tradisjonell undervisning og praktiske øvelser, og skal i henhold til Arbeidstilsynets retningslinjer, gjennomføres årlig for oppfrisket kunnskap. Varighet: 3 timer.

Mål

– Lære livreddende førstehjelp; HLR og bruk av hjertestarter
– Lære om de vanligste diagnosene; symptomer og tiltak

Stressmestring / psykisk helse

Influensa og vond rygg ligger bak mange sykemeldinger. Det gjør også stress, press og psykiske utfordringer. Agil helse tilbyr kurs i stressmestring og psykisk helse, slik at din organisasjon og enkeltindividene i bedriften, har verktøy og teknikker til bruk ved stor arbeidsmengde og mentale påkjenninger.

Kunnskap og erfaring på området, gir grobunn for å imøtekomme Arbeidsmiljøloven § 1-1; “Sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon», i tillegg til å være i forkant og robuste nok ved periodevise, større endringer.

Vi bistår med opplæring av ledere, kurs og tett oppfølging av ansatte ved behov.

Motivasjonskurs

Motiverende og inspirerende om hvordan bedriften, og den enkelte arbeidstaker, kan gjøre enkle tiltak for god helse, overskudd og arbeidsgiver.  Vi tilpasser kurs og aktiviteter spesifikt for din arbeidsplass for å sikre ønsket effekt.

Temaer som ofte går igjen i våre leveranser:
– Livsstilsendring
– Trening og kosthold
– Arbeidsglede
– Jobbmestring
– Helsefremmende arbeidsplasser
– «Strekk strikken», trening med fysioterapeut

Andre kurs

Livsfasekurs
Sikre at alle arbeidstakere opplever å bli verdsatt i livsfasen de står i. Slik får du dyktige, motiverte ansatte gjennom hele arbeidslivet.

Seniorpolitikk
Eldre enn andre, men overlegen kunnskap og erfaring. Hvordan sørge for en meningsfull arbeidshverdag, kompetanseoverføring og motivasjon i arbeidslivets siste fase?

Kontakt oss

Vi gjør hverandre gode!

Du er best på ditt. Så kan vår ekspertise, tjenester og tilpasningsdyktighet skape trygghet, forutsigbarhet og effektivitet. 

Mer trivsel – bedre resultat.