Skip to main content

Kriseberedskap

Er din bedrift rustet for å håndtere kriser? Vi hjelper i forkant med informasjon, råd og rutiner, samt i akutte situasjoner dersom krisen skulle oppstå.

Kontakt oss

Er du og din bedrift rustet for håndtering av kriser? Forhåpentligvis slipper du å ta i bruk krisehåndteringsrutinene, men skulle bedriften bli rammet, vil det være avgjørende å være godt rustet i forkant.

Dersom en krise oppstår, vil krisehåndteringen og de umiddelbare tiltakene være avgjørende for det totale utfallet. God krisehåndtering vil i mange tilfeller være bestemmende for økonomi, sikkerhet og hvorvidt man klarer å få kontroll på situasjonen. Agil Helse bidrar i forkant av, under og i etterkant av kaoset som kan oppstå.

Informasjon, råd og rutiner må være på plass. I tillegg til å være robuste nok til å møte naturkatastrofer, pandemier eller interne kriser, skaper beredskap trygghet og kontinuitet.

Det er mange ting som skal være med i en plan for krise- og beredskapshåndtering. Avhengig av din bedrift, omhandler dette rent praktiske tilnærminger, som «hvem gjør hva»? Varsling, intern og ekstern håndtering, til krisekommunikasjon og mediehåndtering.

Vårt bidrag

Agil Helse tilbyr din bedrift veiledning og bistand i alle faser ved krise- og beredskapshåndtering. Både forebyggende, kartleggende og med spisset trening for at din bedrift skal fungere optimalt ved krevende hendelser på arbeidsplassen.

Som en viktig del av ivaretakelse og krisehåndtering har Agil Helse på landsbasis leger, psykologer, gestaltterapeuter og annet helsepersonell klare for å bistå. Vi samarbeider også tett med politi-, brann- og mediefag. Dette sikrer et helhetlig beredskapstilbud med spisskompetanse i de ulike tjenestene, og skreddersydde tjenester til deg og din bedrift.

KONTAKT OSS
Fyll ut skjema nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig.