Skip to main content

Influensavaksine

For noen kan sesonginfluensa gi alvorlige komplikasjoner. Helsegevinsten kan derfor være stor om du vaksinerer deg. Personer i risikogruppene bør ta influensavaksine årlig.

BESTILL HER

Vi i Agil Helse ønsker å tilby våre kunder influensavaksine. Ta kontakt med deres kontaktperson, eller vår vaksinasjonsansvarlig: sol.madeleine.bjelland@agilhelse.no dersom dere ønsker å benytte dere av dette, eller dere ønsker mer informasjon om tilbudet.

Anbefaling om influensavaksine for sesongen 2024/2025

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
Barn og voksne med:

 • Diabetes type 1 og 2
 • Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Nedsatt immunforsvar
 • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Gjennomføring:
Vi starter vanligvis med vaksinering i løpet oktober, avhengig av når vi får inn vaksiner fra FHI og våre leverandører. Vaksineringen kan gjennomføres i deres lokaler, eller i våre lokaler:

Oslo | Sørkedalsveien 10 A | 0369 Oslo
Stavanger | Auglendsmyrå 8 | 4016 Stavanger
Bergen | Eidsvågbakken 1 | 5105 Bergen

Fyll ut skjema for å bestille vaksinering

  Sted for gjennomføring: