Skip to main content

Stressmestring / psykisk helse

Om kurset

Influensa og vond rygg ligger bak mange sykemeldinger. Det gjør også stress, press og psykiske utfordringer. Agil helse tilbyr kurs i stressmestring og psykisk helse, slik at din organisasjon og enkeltindividene i bedriften, har verktøy og teknikker til bruk ved stor arbeidsmengde og mentale påkjenninger.

Kunnskap og erfaring på området, gir grobunn for å imøtekomme Arbeidsmiljøloven § 1-1; “Sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon», i tillegg til å være i forkant og robuste nok ved periodevise, større endringer.

Vi bistår med opplæring av ledere, kurs og tett oppfølging av ansatte ved behov.

Gjennomføring: Digitalt eller fysisk oppmøte
Pris halv dag: 8500,-
Pris hel dag: 15000,-

Påmeldingsskjema