Bedriftshelsetjenester

Forankret i oppdatert kunnskap, tett kunderelasjon og kontinuerlig oppfølging, skal Agil Helse tilby fremtidsrettede og spesifikt tilpassede bedriftshelsetjenester. 

Forhold deg til en kontaktperson, men få et stort, tverrfaglig team i ryggen. 

Arbeidshelse

Forebyggende tiltak for sunt arbeidsmiljø og god arbeidshelse. Vi gjennomfører arbeidshelseundersøkelser, arbeidsevnevurdering, med mer.

Sykefravær

Vi bidrar ledere med riktig og viktig kompetanse ved sykefravær. Vårt tverrfaglige team bistår på individ-, gruppe-, og organisasjonsnivå.

Psykososialt arbeidsmiljø

Motiverte og tilfredse medarbeidere!
Vi legger til rette for samhold og godt arbeidsmiljø gjennom kunnskap og helsefremmende aktiviteter.

Jordmor

Gravide ansatte kan ha behov for tilpasning og tilrettelegging. Våre jordmødre sørger for at arbeidstakeren og bedriften får dekket flest mulig behov.

Rus og avhengighet (AKAN)

Vi hjelper den ansatte direkte, eller gi deg verktøyene trengs for å møte og håndtere medarbeidere med avhengighets-problematikk.

Kriseberedskap

Er din bedrift rustet for å håndtere kriser? Vi hjelper i forkant med informasjon, råd og rutiner, samt i akutte situasjoner dersom krisen skulle oppstå.

Systematisk HMS

Arbeidsmiljøloven stiller krav – vi har løsningene. Agil helse består din bedrift for å sikre de ansattes helse, miljø og sikkerhet.

Yrkeshygiene

Våre yrkeshygienikere bistår med kartlegging og tiltak av kjemiske, fysiske og biologiske miljøfaktorer for å redusere eller fjerne helserisiko for ansatte.

Ergonomi

Med enkle grep og oppdatert kunnskap kan din bedrift forebygge sykefravær og utvikling av muskel- og skjelettlidelser. Våre fysio- og ergoterapeuter står klar.

Vi gjør hverandre gode!

Du er best på ditt. Så kan vår ekspertise, tjenester og tilpasningsdyktighet skape trygghet, forutsigbarhet og effektivitet. 

Mer trivsel – bedre resultat.