Skip to main content

Førstehjelpskurs

Om kurset

Trygg håndtering og riktige tiltak er avgjørende ved akutt skade eller sykdom. Skulle uhellet være ute er kompetanse, kunnskap og erfaring nødvendig for å handle riktig.

Førstehjelpskurset er for alle virksomheter som ønsker å ha fokus på et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø – også ved akutte situasjoner. Kurset er utviklet av Norsk folkehjelpsråd og kvalitetssikret av faggruppeleder og akuttmedisinsk lege i Agil Helse.

Førstehjelpskurset kombinerer tradisjonell undervisning og praktiske øvelser, og skal i henhold til Arbeidstilsynets retningslinjer, gjennomføres årlig for oppfrisket kunnskap.

Gjennomføring: Fysisk oppmøte
Varighet: 3 timer
Pris: 6500,- per deltaker

Mål

  • Lære livreddende førstehjelp; HLR og bruk av hjertestarter
  • Lære om de vanligste diagnosene; symptomer og tiltak

Påmeldingsskjema