Skip to main content

Sykefravær

Vi bidrar ledere med riktig og viktig kompetanse ved sykefravær. Vårt tverrfaglige team bistår på individ-, gruppe-, og organisasjonsnivå.

FÅ TILBUD I DAG

Ledere er viktige nøkkelpersoner i arbeidet med sykefravær. Derfor er vi i Agil Helse opptatt av å kunne bistå ledere med riktig og viktig kompetanse innen sykefravær. Tiltak kan gjennomføres på gruppe-, individ- og organisasjonsnivå etter situasjon, ønsker og behov.

Vårt tverrfaglig team bestående av bedriftslege, fysioterapeut og sykepleier kan bidra med:

  • Forebyggende sykefraværsarbeid
  • Sykefraværsoppfølging
  • Kartlegging av helsesituasjonen til den sykemeldte
  • Hensiktsmessig tilrettelegging på arbeidsplassen
  • Kontakt med fastlege, behandlingsapparat og NAV
  • Opprettelse av, og deltakelse i, tilretteleggings-/attføringsutvalg
  • Etablering og/eller oppdatering av bedriftens sykefraværsrutiner
  • Opplæring i systematisk sykefraværsoppfølging
KONTAKT OSS
Fyll ut skjema nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig.