Om oss

Du er best på ditt. Så kan vår ekspertise, tjenester og tilpasningsdyktighet skape trygghet, forutsigbarhet og effektivitet. 

Mer trivsel – bedre resultat.

Agil Helse er en offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste med mennesket, helse og kunden i sentrum. Forankret i oppdatert kunnskap, tett kunderelasjon og kontinuerlig oppfølging, skal Agil Helse tilby fremtidsrettede og spesifikt tilpassede tjenester.

Med kontorer i Oslo, Stavanger og Ålesund skal vi ikke være størst mulig – men best og mest mulig, for våre tjenestemottakere. Gjennom målbare tiltak bidrar vi til å sikre trygge, helsefremmende og lønnsomme arbeidsplasser.

Kontakt oss