Skip to main content

Arbeidshelse

En forutsetning for god arbeidshelse er et sunt arbeidsmiljø med fokus på forebyggende tiltak. Agil Helse tilbyr arbeidshelseundersøkelser, arbeidsevnevurdering og vaksiner til dine ansatte.

FÅ TILBUD I DAG

Arbeidshelseundersøkelse

Tilpassede arbeidsforhold som tilrettelegges på best mulig måte reduserer unødvendig belastning og forebygger sykefravær. Individuell tilrettelegging vil være av spesielt stor viktighet blant industri, bygg og anlegg, for malere, frisører og øvrige med fysisk krevende jobber eller eksponeringer. Vi har bred og lang erfaring innenfor området, og bidrar gjerne i din bedrift.

Vi gjennomfører helseundersøkelser av hver enkelt ansatt og arbeidstakerens arbeidsbelastning og arbeidshverdag. Dette gjør våre leger i tråd med nasjonale retningslinjer og oppdatert forskning, i dialog med din bedrift. På den måten får dere innsikt til den ansattes hverdag og elementer som er viktige for tilrettelegging.

Arbeidsevnevurdering

Arbeidsevnevurderinger gjøres ofte der arbeidsevnen ikke møter de arbeidskrav som stillingen innehar. Dette kan være grunnet endring i helsetilstand, endring i arbeidsoppgaver eller dersom det er en endring av tilretteleggingsmuligheter. Bedriftslegen bistår arbeidsgiver og arbeidstaker med å komme fram til en spesifisert vurdering av jobbkrav i forhold til personlig arbeidsevne. Arbeidsevnevurderingen gir en objektiv vurdering samt forslag til videre tiltak med mål om å oppnå en videre avklart arbeidssituasjon for ansatte.

Tjenesten er for arbeidsgiver/leder som ønsker en objektiv vurdering av en ansatt med helseutfordringer og/eller funksjonsnedsettelse av betydning for arbeidet. Målet er å finne en fremtidig god arbeidssituasjon for den ansatte.

Agil Helse kan i tillegg bistå med:

  • Kartleggingssamtaler
  • Befaring på arbeidsplassen
  • Oppsummerende samtaler
  • Rapportering
  • Tilrettelegging
  • Oppfølgingsmøter i etterkant/deltakelse i dialogmøter
KONTAKT OSS
Fyll ut skjema nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig.