Skip to main content

Psykososialt arbeidsmiljø

Motiverte og tilfredse medarbeidere!

Vi legger til rette for samhold og godt arbeidsmiljø gjennom kunnskap og helsefremmende aktiviteter.

FÅ TILBUD I DAG

Psykososialt arbeidsmiljø

Motiverte og tilfredse medarbeidere er viktig for å kunne skape en god, trivelig og effektiv arbeidsplass. Agil Helse vil være pådriver for kunnskap om helsefremmende arbeid og aktiv, daglig etterlevelse i din bedrift. Økt samhold og bedre arbeidsmiljø holder dine ansatte motiverte, engasjerte og effektive.

Agil Helse kan bistå med

  • Lederutvikling
  • Medarbeiderundersøkelser med oppfølging
  • Kurs og opplæring av rolleforståelse leder og vernetjeneste
  • Kurs i arbeidsglede
  • Kartlegginger og Risikovurderinger
  • Faktaundersøkelser ved trakassering og mobbing
  • Støtte og veiledning i konflikthåndtering
  • Støtte og veiledning gjennom «den vanskelige samtalen»
  • Oppfølgingssamtaler etter ubehagelige hendelser
KONTAKT OSS
Fyll ut skjema nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig.