Trygge, utviklende arbeidsplasser - sammen!

En bedriftshelsetjeneste med mennesket, helse og kunden i sentrum. 

Forankret i oppdatert kunnskap og tett kunderelasjon tilbyr Agil Helse fremtidsrettede, effektive og spesifikt tilpassede bedriftstjenester.

Våre tjenester

Bedriftshelsetjenester

Forebyggende og helsefremmende tiltak og aktiviteter. Din bedrift får rask, tett og personlig oppfølging.

Helseattester

Vi har leger med bred erfaring og kunnskap, som kan gjennomføre og godkjenne de fleste nødvendige helseattester.

Covid-19

Færre restriksjoner og økt smitte. Vi hjelper arrangører og bedrifter med smittevern, testing og gjennomføring. 

Livsstil og helse

Vi bidrar til engasjerte medarbeidere, med bevisste kostholds- og levevaner for god helse, økt trivsel og effektivitet.

Referanser

Nyheter

Trygge, utviklende arbeidsplasser – sammen!

Våre kurs

Grunnkurs i arbeidsmiljø

Innføring i grunnleggende HMS for verneombud, ledere, ansatte med ansvar for HMS/HR/personal og andre.

HMS-kurs for ledere

Innføringskurs i HMS for ledere og mellomledere. Dekker også tematikken sykefravær.

Førstehjelpskurs

Sikre et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø, hvor kurset fokuserer på de første tiltakene ved akutt skade eller sykdom.