Skip to main content

Ekspertbistand

Tilskuddet er aktuelt hvis fraværet ikke blir løst gjennom arbeidsgiverens vanlige oppfølging under sykefraværet, eller ved å bruke andre tiltak og støtteordninger.

FÅ TILBUD I DAG

Tilskudd til Ekspertbistand

Tilskuddet er aktuelt hvis fraværet ikke blir løst gjennom arbeidsgiverens vanlige oppfølging under sykefraværet, eller ved å bruke andre tiltak og støtteordninger.

Ekspertbistand kort fortalt

Ekspertbistand er et nytt tilskudd som kom i 2020, og skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen.

Tilskudd til ekspertbistand er en del av IA-avtalen, og skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen

Når en person er sykmeldt over lang tid til tross for behandling, tilrettelegging på arbeidsplassen, kan årsaken være underliggende. Eksperten skal foreslå tiltak som skal gjøre arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt

Arbeidsgiveren betaler for ekspertbistanden, og krever refusjon av utgiftene fra NAV. Tilskuddet skal dekke arbeidsgiverens utgifter til ekspertbistand, opp til en fastsatt maksimal sats på Kr. 21.200

Hvem er eksperten?

Eksperten er en person som kan bistå med å avklare situasjonen og finne en løsning. Eksperten må ha offentlig godkjent utdanning eller autorisasjon innen sitt område, samt ha kompetanse på det området det søkes bistand til.

Eksperten skal ikke gi behandling, men gjennom samtaler med arbeidsgiver og arbeidstaker vurdere arbeidsmiljøet og kartlegge årsaken til sykefraværet. Eksperten skal komme med forslag til tiltak som gjør at arbeidstaker kan utføre egen jobb eller annet arbeid for arbeidsgiver. Som et ledd i tilpasning av arbeidsoppgaver for den sykmeldte, kan eksperten kartlegge kompetanse og ferdigheter hos arbeidstakeren.

Arbeidsgiver må selv finne eksperten man ønsker å benytte.

En ekspert gir bistand på arbeidsplassen og til samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

NAV kan gi tilskudd til ekspertbistand hvis en arbeidstaker har langvarig eller hyppig sykefravær. Arbeidstakere, arbeidsgiver og NAV må være omforent at ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak.

KONTAKT OSS
Fyll ut skjema nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig.