Referanser

Agil Helse er stolte over kompetansen til egne ansatte, samt kvaliteten på kurs og leveranser. Men kunden vet best, og analyse- og måleredskaper er avgjørende for kontinuerlig utvikling. Her finner du noen av våre referanser.

Danske Bank har valgt Agil Helse som vår bedriftshelsetjeneste fordi vi mottar god bistand på alle de områder vi har behov for, når vi har behov for det. Vi opplever at vi blir prioritert, og at vi får tilpasset tjenestene til de enkelte sakene eller problemstillingene som dukker opp. Agil er også en verdifull sparringspartner i så vel individuelle som generelle eller systematiske HMS-spørsmål, og bidrar til at våre interne prosesser får god kvalitet.  Agil er i tillegg meget konkurransedyktige på pris.

Anine Elisabeth Nicolaisen
HR-sjef

Danske Bank

Agil Helse strekker seg langt i å møte våre behov som en landsdekkende virksomhet. De er løsningsorienterte og stiller med personell og kompetanse der det trengs, når det trengs. Videre opplever vi det som svært positivt at de utfordrer oss som kunde i krevende saker og samtidig evner å fremstå som balanserte i dialogen mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og BHT.

 

Jarl Petter Moe
Leder Ressursstyring og HR, Avdeling ressurstyring og kompetanse

Avinor Flysikring AS

Vi er godt fornøyd med å kunne tilby studentene psykolog- og legetjenester gjennom Agil Helse. Vi opplever å ha en god dialog med Agil Helse, samt at de er enkle å samarbeide med, tilbyr gode tjenester og er løsningsorienterte når vi trenger noe ekstra.


Liv Arnhild Romsaas
Daglig leder, studentprest

LOS – Lovisenberg studentvelferd

Vi gjør hverandre gode!

Du er best på ditt. Så kan vår ekspertise, tjenester og tilpasningsdyktighet skape trygghet, forutsigbarhet og effektivitet. 

Mer trivsel – bedre resultat.