Livsstil og helse

Vi bidrar til motiverte og engasjerte medarbeidere, med bevisste kostholds- og levevaner. God helse gir overskudd og motstandskraft, trivsel og effektivitet.

Helsescreening

Helsescreening kan minne om en EU-kontroll av ditt viktigste kjøretøy: Din egen kropp! Med positivt og motiverende fokus, finner vi ditt utgangspunkt og dine behov. Slik kan arbeidshverdagen og livsførselen tilpasses, for at du skal nå egne utviklingsmål.

 

Agil Helse sin helsescreening tar mål av følgende

 • Blodtrykk
 • Blodsukker
 • Fettstoffer
 • Kolesterol
 • Kondisjonsmåling
 • Høyde/vekt og fettprosent
 • Individuell rapport og rådgiving

Trenings- og kostholdsveiledning

Aktivitet, trening og kosthold er bærebjelker i en sunn livsstil og god helse. Arbeidstakeres helse påvirker den enkeltes evne til trivsel, tilstedeværelse, engasjement og effektivitet. Hvilken rolle din bedrift tar i den ansattes livsførsel kan få store, positive ringvirkninger.

Det trenger verken være tidkrevende, svært intensivt eller vanskelig. Agil Helse tilbyr er bredt spekter av tjenester, enten det finnes tilgjengelig treningsrom eller ei.  

Vi tilpasser et morsomt og inkluderende tilbud for din bedrift, med lav nok terskel til at alle blir med.

 • Pausegym med fysioterapeut
 • Personlig trening
 • Treningsveiledning
 • Kostholdsveiledning

Kroppsscanning

God helse har ikke direkte sammenheng med individets kroppsvekt. En scanning av kroppens sammensetning av muskler, fett og væskebalanse gir nøyaktige svar og er et godt utgangspunkt for tiltak og endring.

Kroppsscanningen er enkel og smertefri, tar 15 minutter og gjennomføres på et TANITA analyseapparat. Testen gjennomføres av erfarne helsearbeidere og resultatene presenteres med faglig tyngde og motiverende forklaringsmodeller.

For størst effekt anbefaler vi ny test etter 3-6 måneder, samt oppfølging og øvrige livsstilstiltak i perioden.

Medisinske tester

Agil Helse tilbyr en rekke medisinske tester, utført av kvalifisert helsepersonell, leger og legespesialister. Eksempler på tester som utføres:

 • Blodtrykksmåling
 • Blodsukker
 • Fettstoffer
 • Kolesterol
 • Test
 • Kondisjonsmåling
 • Høyde/vekt og fettprosent
 • Individuell rapport og rådgiving

Kontakt oss

Vi gjør hverandre gode!

Du er best på ditt. Så kan vår ekspertise, tjenester og tilpasningsdyktighet skape trygghet, forutsigbarhet og effektivitet. 

Mer trivsel – bedre resultat.