Covid-19

Samfunnet åpner opp med færre restriksjoner, men også økt smitte. Vi hjelper arrangører og bedrifter med smittevern, testing og gjennomføring. Alt som skal til for å sikre trygge rammer og sosiale sammenkomster.

Testing ved arrangement

Etter en lang periode med nedstenging er det godt å igjen kunne samles på festivaler, konserter, sportsarrangementer og andre sosiale aktiviteter. Alle som deltar på større arrangementer, må ta et felles ansvar for å holde hverandre trygge og begrense risiko for smittespredning. Det skal være trygt å oppleve gleden ved større arrangementer igjen.

Vi i Agil Helse bistår gjerne ditt arrangement med effektiv og godt organisert hurtigtesting med vårt mobile test team. Prøvesvaret foreligger 20 minutter etter gjennomført test, og registreres direkte inn i deltakers digitale COVID-pass. Med økende andel smitte blant vaksinerte anbefaler vi også fullvaksinerte å teste seg.

Når alle tar sitt testansvar jobber vi sammen for å begrense smitte i samfunnet og beholde en hverdag hvor vi kan møtes på større sosiale og kulturelle tilstelninger!

Smittevern, bedrift

Vi går inn i en tid med økt tilstedeværelse på arbeidsplassen, økt reiseaktivitet og større muligheter for sosialt fellesskap. I en periode med økt smitte og færre restriksjoner blir det mer aktuelt enn noen gang å ha gode smittevernsrutiner.

Agil Helse kjenner viktigheten av økende tilstedeværelse og felles aktiviteter for å gjenoppbygge en god bedriftskultur og et godt psykososialt miljø i bedriften. Våre medarbeidere ønsker å bidra til at dette skjer på en sikker måte gjennom gode rutiner for smitteforebygging. Vi kan hjelpe din bedrift med løpende rådgivning i tråd med gjeldene smittevernsanbefalinger.

Vårt mobile test team tester dine ansatte raskt og effektivt ute på arbeidsplassen. Vi utfører Covid hurtigtest og Covid PCR test basert behov. Enten bedriften din har behov for regelmessig COVID-testing eller i forbindelse med arrangement, er vi der for deg. 

Kontakt oss

Vi gjør hverandre gode!

Du er best på ditt. Så kan vår ekspertise, tjenester og tilpasningsdyktighet skape trygghet, forutsigbarhet og effektivitet. 

Mer trivsel – bedre resultat.