Lovpålagt BHT

Deres bedrift mottok i årsskiftet 22/23 et brev fra arbeidstilsynet i Altinn om krav for tilknytning til bedriftshelsetjeneste.

Vi i Agil Helse AS er en bedriftshelsetjeneste i deres region som ønsker å gi dere et økonomisk bærekraftig tilbud på tilknytning til vår virksomhet. 

Avtalen med Agil Helse sikrer lovkravene knyttet til bruken av bedriftshelsetjeneste (BHT).

Alle de lovpålagte tjenestene er inkludert for bare 4000 kr i året. Dette inkluderer alle ansatte!

Kontakt oss