Lovpålagt BHT

Deres bedrift mottok i årsskiftet 22/23 et brev fra arbeidstilsynet i Altinn om krav for tilknytning til bedriftshelsetjeneste.

Agil Helse AS er en offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste i deres region som ønsker å tilby dere et bærekraftig økonomisk bærekraftig tilbud på tilknytning til vår virksomhet:

  • Abonnementspris kr.4000,- pr år
  • Ingen skjulte kostnader knyttet til antall ansatte
  • Ingen bindingstid
  • Kostnadsfri tilknytning underoppsigelsestiden på deres nåværende bedriftshelsetjeneste leverandør

 

Avtalen med Agil Helse sikrer lovkravene knyttet til bruken av bedriftshelsetjeneste (BHT) og inneholder arbeidstilsynets minimumskrav for deres bransje:

– Tilknytning godkjent bedriftshelsetjeneste 

– Årlig handlingsplan

– Årsrapport 

 

Bestilling av våre produkter utover dette vil faktureres etter avtale og i henhold til avtalt prismatrise.  

 

Våre produkter leveres ved enkle digitale løsninger ved at våre HMS rådgivere veileder og følger dere igjennom prosessen.

Kontakt oss pr mail på:

Eller pr telefon på:

  • 46651533

Kontakt oss