Grunnpakke for små og mellomstore bedrifter.

Agil Helse AS er en offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste i deres region som ønsker å tilby dere et økonomisk bærekraftig tilbud på tilknytning til vår virksomhet:

  • Rimelig abonnementsløsning
  • Ingen skjulte kostnader knyttet til antall ansatte
  • Ingen bindingstid
  • Kostnadsfri tilknytning under oppsigelsestiden på deres nåværende bedriftshelsetjeneste leverandør

Avtalen med Agil Helse sikrer lovkravene knyttet til bruken av bedriftshelsetjeneste (BHT) og inneholder arbeidstilsynets minimumskrav for deres bransje:

  • Tilknytning godkjent bedriftshelsetjeneste 
  • Årlig handlingsplan
  • Årsrapport

Bestilling av våre produkter utover dette vil faktureres etter avtale og i henhold til avtalt prismatrise.  

Våre produkter leveres ved enkle digitale løsninger ved at våre HMS rådgivere veileder og følger dere igjennom prosessen.

Kontakt oss på:

Mail: hei@agilhelse.no

Tlf: 46 65 15 33

psykososialt arbeidsmiljø

Kontakt oss

Vi gjør hverandre gode!

Du er best på ditt. Så kan vår ekspertise, tjenester og tilpasningsdyktighet skape trygghet, forutsigbarhet og effektivitet. 

Mer trivsel – bedre resultat.