Trygge, utviklende arbeidsplasser - sammen!

En bedriftshelsetjeneste med mennesket, helse og kunden i sentrum.

Forankret i oppdatert kunnskap og tett kunderelasjon tilbyr Agil Helse fremtidsrettede, effektive og spesifikt tilpassede bedriftstjenester.

Grunnpakke for små og mellomstore bedrifter

Vi er en offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste i region som ønsker å tilby dere et økonomisk bærekraftig tilbud på tilknytning til vår virksomhet

Våre tjenester

Bedriftshelsetjenester

Forebyggende og helsefremmende tiltak og aktiviteter. Din bedrift får rask, tett og personlig oppfølging.

Helseattester

Vi har leger med bred erfaring og kunnskap, som kan gjennomføre og godkjenne de fleste nødvendige helseattester.

Arbeidshelse

Forebyggende tiltak for sunt arbeidsmiljø og god arbeidshelse. Vi gjennomfører arbeidshelseundersøkelser, arbeidsevnevurdering, med mer.

Psykososialt arbeidsmiljø

Motiverte og tilfredse medarbeidere!
Vi legger til rette for samhold og godt arbeidsmiljø gjennom kunnskap og helsefremmende aktiviteter.

Referanser

Nyheter

Trygge, utviklende arbeidsplasser – sammen!

Våre kurs

Grunnkurs i arbeidsmiljø

Innføring i grunnleggende HMS for verneombud, ledere, ansatte med ansvar for HMS/HR/personal og andre.

HMS-kurs for ledere

Innføringskurs i HMS for ledere og mellomledere. Dekker også tematikken sykefravær.

Førstehjelpskurs

Sikre et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø, hvor kurset fokuserer på de første tiltakene ved akutt skade eller sykdom.